• VIDEO CLIP
  • Lý Nhã Kỳ yêu và sống hết mình

    Lý Nhã Kỳ (L.N.K): Tôi luôn yêu và sống hết mình. Tôi có thể không có nhiều thời gian cho bản thân nhưng sẵn sàng làm tất cả để chăm sóc người yêu. Tôi muốn anh ấy biết rằng bạn gái mình luôn làm xuất sắc mọi vai trò. Dù rất bận nhưng để anh ấy có bộ cánh đẹp trong một buổi lễ quan trọng, tôi có thể bỏ ra một vài giờ để tìm mua cho anh.

    Video khác
    TOP